Voor ouders

De school is een verlengstuk van het gezin. Gezin, kerk en school zijn de drie opvoedingsmilieus die voor het kind in de basisschool belangrijk zijn. Een goede afstemming tussen die drie willen we zoveel mogelijk bevorderen. Onze inspanningen zijn vooral gericht op de relatie tussen school en thuis. Op de pagina ouders & school leest u meer over de contacten tussen ouders en school. Hier vindt u ook de gegevens over de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

Opvang

Onze school is een streekschool. Tussen de middag eten veel kinderen op school. De ouderraad organiseert de Tussen Schoolse Opvang (TSO), waarbij ouders met de kinderen overblijven. Ouders betalen voor het overblijven, als zij niet mee helpen bij het overblijven.

Voor Buiten Schoolse Opvang (BSO) heeft de school contact met een organisatie die gastouders regelt. Eén en ander staat in de schoolgids beschreven.

De Boekenhoek

Elke veertien dagen worden in een lokaal prentenboeken uitgeleend. Naast de uitleen is er een voorleesmoment voor de peuters. Door de uitleen van prentenboeken stimuleren we het voorlezen, wat heel belangrijk is voor de  taalontwikkeling.

Schoolvervoer

Ouders die buiten Woerden wonen, kunnen gebruik maken van het georganiseerde vervoer. Een aparte vervoersstichting heeft busjes, waarmee kinderen naar school worden vervoerd. De regeling en de contactpersonen van het vervoer vindt u in de Schoolgids. De organisatie van het bestuur gaat buiten de school om.