Tussenschoolse opvang

Onze school is een streekschool. Kinderen die verder weg wonen kunnen op school eten. Kinderen uit Woerden kunnen tussen de middag thuis gaan eten, maar kunnen ook overblijven. Als we hiervoor pedagogisch medewerkers zouden inhuren zouden de kosten zo’n €500 per kind per jaar zijn. Op onze school wordt het overblijven geregeld voor en door ouders, daarom is het gratis. De ouders die hun kinderen laten overblijven werken dan ook mee aan de tussenschoolse opvang (TSO). Dat kan op de volgende drie manieren:

  • Als overblijfkracht in de klas aanwezig zijn.
  • Helpen bij de spelletjes op dinsdag of donderdag die tussen de middag georganiseerd worden.
  • Het schoonmaken van de toiletgroepen (en pleinwacht bij de kleuters).

Ouders zijn vrijgesteld van betaling als zij één keer in de twee weken meewerken aan de TSO. Ouders die niet kunnen of willen helpen betalen €250 per jaar (zo’n €12,50 per overblijfbeurt die we aan andere ouders moeten toebedelen) voor het overblijven van hun kinderen . Als u uw kinderen af en toe over wilt laten blijven, kunt u bij juf Van Herk een strippenkaart kopen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het Huishoudelijk reglement. In dit reglement staat hoe alles rond het overblijven geregeld is.

Rooster TSO

Het rooster zit voor in de overblijfmap van elke klas. Ook vindt u het actuele rooster op de website onder ‘Roosters’.

Absentie overblijfkracht

Wanneer een overblijfouder niet kan overblijven, geniet onderling ruilen de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt vervanging geregeld door de afwezige overblijfouder. Hiervoor betaalt de desbetreffende overblijfouder de vervanger een bedrag van € 10,00. De leerkracht als vervanger is geen optie, omdat de leerkracht recht heeft op pauze.