Tussenschoolse opvang

Onze school is een streekschool. Kinderen die te ver van school wonen, kunnen in de middagpauze niet naar huis. Zij kunnen op school eten. Kinderen uit Woerden kunnen tussen de middag thuis gaan eten. Ouders kunnen er ook voor kiezen dat hun kinderen overblijven. De ouders die gebruik maken van het overblijven zijn verplicht mee te werken aan de tussenschoolse opvang (TSO). Dat kan op de volgende drie manieren:

  • Als overblijfkracht in de klas aanwezig zijn.
  • Helpen bij de spelletjes op dinsdag of donderdag die tussen de middag georganiseerd worden.
  • Toiletten schoonmaken.

Ouders zijn vrijgesteld van betaling als zij één keer in de twee weken meewerken aan de TSO. Ouders die niet kunnen of willen meewerken, betalen voor het overblijven van hun kinderen. Als u uw kinderen af en toe over wilt laten blijven, kunt u bij juf Van Herk een strippenkaart kopen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het Huishoudelijk reglement. In dit reglement staat hoe alles rond het overblijven geregeld is.

Rooster TSO

Het rooster zit ook voor in de overblijfmap van elke klas.

Absentie overblijfkracht

Wanneer een overblijfouder niet kan overblijven, geniet onderling ruilen de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt vervanging geregeld door de afwezige overblijfouder. Hiervoor betaalt de desbetreffende overblijfouder de vervanger een bedrag van € 10,00. De leerkracht als vervanger is geen optie.

Rooster TSO 2019-2020 (januari-juli)