verantwoording en dialoogNiet langer wegkijken

Deze titel schrijft Steef de Bruijn op 3 november boven zijn artikel in het RD. Voor een terugblik op de informatieavond van 6 november gebruik ik dezelfde titel. Ja, het ging op deze avond weer over mediaopvoeding. Nee, Steven Middelkoop hield niet…


Dit is uniek in Nederland!

Tot twee keer toe gebruikt de inspecteur, mevrouw Vinckemöller, deze woorden om een compliment te geven aan het team. Op 5 en 12 november spreekt ze het bestuur en de medezeggenschapsraad. Dinsdag 13 november bezoekt de inspecteur vier groepen en voert gesprekken…


Samenvatting van het Bestuursverslag 2017

Tevreden over de volgende resultaten Het schoolbestuur evalueert jaarlijks haar bestuurlijk handelen. Het heeft op basis van het strategisch beleidskader het intern toezichtskader geëvalueerd. Met de vragen uit het toetsingskader beoordeelt het bestuur hoe de hoofdonderwerpen uit het beleidskader zijn uitgevoerd. Ook is…
123...