verantwoording en dialoogSamenvatting van het Bestuursverslag 2017

Tevreden over de volgende resultaten Het schoolbestuur evalueert jaarlijks haar bestuurlijk handelen. Het heeft op basis van het strategisch beleidskader het intern toezichtskader geëvalueerd. Met de vragen uit het toetsingskader beoordeelt het bestuur hoe de hoofdonderwerpen uit het beleidskader zijn uitgevoerd. Ook is…


Vijf vragen bij ‘rekenen- en wiskunde problemen’

Op school streven we naar goed rekenonderwijs. Daarbij houden we rekening met kinderen die verschillend zijn. Ondanks de aanpassingen kan het voorkomen dat een kind problemen ervaart bij het rekenen. Er wordt dan van de leerkracht verwacht dat de leerstof nog meer…


Vijf vragen bij ‘beter differentiëren’

De kinderen zitten bij elkaar in de klas, maar zijn allemaal verschillend. Ze mogen er allemaal zijn. Door te differentiëren willen we recht doen aan de verschillen. Doordat we het onderwijsconcept Zwols Model hanteren kunnen we dit goed organiseren. In dit artikel…
123...