Peutergroep Jan de Bakker

Op de peutergroep is er tijd en aandacht voor uw peuter in een gezellige, professionele, stimulerende omgeving waarin kinderen zich sociaal ontwikkelen, creatief zijn en spelenderwijs leren.

Peutergroep Jan de Bakker
Vindt u het belangrijk dat uw kind samen leert spelen met leeftijdsgenootjes en wilt u dat uw kind goed voorbereid van start gaat op de Jan de Bakkerschool? Dan is de peutergroep Jan de Bakker een goede keuze voor uw kind. De peuteropvang is op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. De peutergroep is bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud en sluit nauw aan bij de identiteit van onze school.

Ontwikkeling stimuleren
Peuters leren bij ons samen spelen, samen delen, omgaan met regels en afspraken. De aangeboden activiteiten stimuleren de spraak-taalvaardigheid, de sociaal-emotionele vaardigheden en de motorische en zintuiglijke vaardigheden van uw kind. Ook stimuleren we de eerste rekenprikkels.

Overdracht naar basisschool
Tijdens de opvangperiode op de peutergroep worden kinderen voortdurend geobserveerd. Tegen de tijd dat de kinderen naar groep 1 gaan, worden de observaties vastgelegd en besproken. Deze informatie wordt overgedragen aan de leerkrachten.

Meer informatie?
Klik hier om naar de website van kind en co te gaan. Daar kun u uw kind aanmelden.