Onze school

De Jan de Bakkerschool is een basisschool voor reformatorisch onderwijs. Onze school heeft een duidelijk profiel. De Bijbel heeft betekenis voor heel ons mens-zijn in alle levensverbanden en de belijdenisgeschriften geven duiding en doel van het Woord van God. In onze school mag elk kind er zijn en wordt onderwijs gegeven vanuit de missie ‘Worden wie je zijn mag’. In missie & visie leest u meer over waar we staan, waar we naar toe willen en onze doelen.

De schoolorganisatie

Onze school is een éénpitter, maar functioneert in verschillende netwerken. Het feit dat de school een éénpitter is heeft consequenties voor de organisatie. Lees hierover meer in school & organisatie. Onder dit kopje vindt u onder andere onze schoolgids.

Planning

In agenda & planning staan de schooltijden, het vakantierooster en het gymrooster. Ook is een jaaragenda opgenomen met de activiteiten van het huidige cursusjaar.