Ons logo

Onze missie ‘Worden wie je zijn mag’ staat onder de naam van onze school. Het werkwoord ‘worden’ slaat op groei, op ontwikkeling. Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt duidt ‘worden’ op vernieuwing door het geloof in de Heere Jezus Christus. Je moet veranderd, bekeerd worden. Het gaat om de vernieuwing van het hart, elke dag weer, en dat komt tot uiting in je doen en laten.

In pedagogisch didactische zin slaat ‘worden’ op ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen. Deze ontwikkeling mag plaats vinden op de manier die bij jou past. Jij mag er zijn, zoals je geschapen bent. Jouw ontwikkeling moet passen bij de gaven die jij hebt gekregen. Daarom mag je er zijn, zoals je bent. Dan is het goed.

Groei en ontwikkeling wordt in het logo uitgebeeld met bomen. Omdat de boomstammen ook letters zijn, zijn de letters van het logo donkerbruin. De bomen zijn niet even groot en iets verschillend van kleur. Verschil mag er zijn. De voorste boom is fris groen, alsof de blaadjes net uit zijn.

Twee ‘koppoters’ maken het logo speels, maar hebben ook een betekenis. Een klein kind tekent een mens eerst als koppoter met ogen, een mond en benen. Later tekent het steeds meer details in de tekening. De kindertekening ontwikkelt. Zo wijzen de koppoters op de groei, de ontwikkeling die we in onze school stimuleren. Je mag er zijn zoals je bent en je mag je ontwikkelen.

De huisstijl

In de huisstijl wordt ‘groei’ weergegeven met bomen onder aan het briefpapier. Bomen staan ook op de voorkant van de schoolgids, de schoolkrant en het rapport, maar dan in een andere kleur. In de kop van de nieuwsbrief zijn ook bomen zichtbaar. Naast de kleuren groen en donkerbruin van het logo zijn blauw en oranje in de huisstijl gebruikt.