Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leden uit en door het team gekozen en twee leden uit en door de ouders gekozen. De medezeggenschapsraad toetst het voorgenomen beleid van het schoolbestuur, zoals beschreven in het Statuut van de medezeggenschapsraad. Namens het bestuur voert de directeur besprekingen met de raad of met leden van de raad.