Identiteit

Je identiteit zegt wie je bent. Het beeld dat je van jezelf hebt is je zelfbeeld. Hier beschrijven we de identiteit van onze school, waarbij we ons beperken tot de levensbeschouwelijke en de onderwijskundige identiteit.

Levensbeschouwelijke identiteit

De Bijbel is voor ons de norm. We leren voor het leven. Maar er is meer. We bereiden de kinderen ook voor op het leven na dit leven. Dat stempelt ons werk op school. De Heere Jezus geeft ons de opdracht om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Elke dag beginnen we daarom met het Woord van God, de Bijbel. In onze verhalen vertellen we van zonde en genade. De donkerheid van de zonde laten we zien, maar schilderen ook de genade, de vergeving die Jezus Christus schenken wil.Onze identiteit is niet alleen zichtbaar tijdens de Bijbelles. Ze doortrekt alle vakken.
Onze identiteit is niet alleen zichtbaar tijdens de Bijbelles. Ze doortrekt alle vakken. Christelijk rekenen bestaat niet, maar onze normen gelden wel voor bijvoorbeeld omgaan met geld. Gods hand zien we in de natuur, de geschiedenis en de natuurverschijnselen.

De liefde tot de naaste komt tot uiting in de omgang van leerkrachten en kinderen, en kinderen onderling en de naaste. Een en ander in gebed in een veilig pedagogisch klimaat.

Onderwijskundige identiteit

De school staat voor klassikaal onderwijs met optimale mogelijkheden om te differentiëren. De groepen zijn samengesteld naar leeftijd. Binnen de groep willen we zoveel mogelijk recht doen aan verschillen. Om deze reden is gekozen voor het Zwols Model. Dit is een concept waarbij de verworvenheden van het klassikale onderwijs gecombineerd worden met optimale differentiatie. Door middel van gezamenlijke scholing leren teamleden met en van elkaar.

Meer weten over onze identiteit

Voor meer informatie over onze identiteit verwijzen we naar het Strategisch bestuursbeleidskader, het Schoolplan en de Schoolgids.