De prentenboekenbibliotheek

Het lezen en/of voorlezen van (prenten)boeken is goed voor de taalontwikkeling van uw kind. Wat kunnen kinderen genieten van het voorlezen van een (prenten)boek! Daarom willen we als school aan alle kinderen van groep 1 t/m 4 de gelegenheid bieden gebruik te maken van de prentenbibliotheek. Het uitlenen is gratis.

Elk jaar komen er nieuwe prentenboeken bij, die zorgvuldig uitgekozen zijn door de vrijwilligers van onze bibliotheek. Er bestaat nu ook de mogelijkheid om naast de prentenboeken te kiezen voor AVI-boeken (AVI-start, M3 en E3).

Een aantal kinderen hebben vorig (cursus)jaar al een linnen tas versierd op school en meegekregen om deze te gebruiken voor de prentenboeken. De kinderen die nog geen linnen tas hebben en wel mee willen doen met de uitleen, krijgen ook een linnen tas mee naar huis.

Een keer in twee weken krijgt uw kind gelegenheid om 3 prentenboeken te lenen in de prentenbibliotheek. Dat zal gebeuren op woensdag onder begeleiding van een paar ouders.

Het is de bedoeling dat de (prenten)boeken om de week weer meekomen naar school in de linnen tas. Als de boeken op die dag niet meekomen naar school, kan uw kind geen nieuwe boeken uitzoeken. De boeken kunnen het volgende uitleenmoment alsnog gewisseld worden.

Als u uw kind mee laat doen met de uitleen van de (prenten)boeken, stuur dan een mailtje naar de juf. Wilt u laten weten als uw kind geen linnen tas (meer) heeft?

We hopen dat uw kind ook meedoet met de prentenbibliotheek!

Data uitleen 2019-2020:
18 september
2 oktober
16 oktober
30 oktober
13 november
27 november
11 december
18 december
8 januari
22 januari
5 februari
19 februari
4 maart
18 maart
1 april
15 april
13 mei
27 mei
10 juni
24 juni
8 juli