School

Uit de schoolVakantierooster en studiedagen 2019-2020

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het volgende cursusjaar. Ook geven we een toelichting op het rooster. Waarom kiezen we voor studiemiddagen? Enkele jaren geleden is er gekozen voor het werken met studiemiddagen waarop de leerlingen vrij zijn. Deze studiemiddagen geven het team de…


Zijn wij blij met de hoge score van de Eindtoets?

Deze maand hebben we onze schoolscore ontvangen; 541,4 punten. Dit is een havo-vwo score waarmee we bij de 8% best scorende scholen van Nederland behoren. Vier belangrijke vragen bij onze score.


Koningsspelen

De vakantie is begonnen! Maar voor het zover was hebben we eerst nog een hele leuke dag gehad.
...234...