School

Uit de schoolKernwaarde kaart gehoorzaam

Vanaf 20 november staat de kernwaarde 'Gehoorzaam' centraal. Op de bomen die in de school handen kleuren de appels met 'Gehoorzaam' blauw. Alle kinderen ontvangen deze kaart, zodat er thuis ook nagedacht kan worden over deze kernwaarde.


Kom kijken in de klas!

Op 27 maart jl. organiseerden we een oudermiddag en kon u twee groepen bezoeken. We hebben veel positieve reacties gekregen op deze aanpak. Daarom nodigen we u dit jaar opnieuw uit, maar nu voor twee lessen op dinsdagmorgen 7 november.


Dag school!

Op donderdag 12 oktober hebben we afscheid genomen van juf Ritmeester en meester Van Agthoven. Juf Ritmeester werkte sinds 9 januari 1992 als leerkracht met kleuters. Meester Van Agthoven heeft vanaf 1 maart 2011 als eerste schoonmaker en conciërge op onze school…
123...