School

Uit de schoolGroepsindelingen komend cursusjaar

Volgend jaar worden de groepen 2 en 5 (nu groep 1 en 4) gesplitst en worden er combinatiegroepen gevormd. In dit artikel leest u daar meer over.


Wij zijn verantwoordelijk!

Wij zijn verantwoordelijk... Wat betekent 'verantwoordelijk zijn' eigenlijk? En waarvoor zijn wij verantwoordelijk? En wat doe je dan als je verantwoordelijk bent? Hoe kunnen anderen dat aan jou zien? Sinds vorige week staat de kernwaarde 'verantwoordelijkheid' centraal. In de groepen denken we na…


Ons zendingsdoel voor 2022!

Het zendingsdoel voor 2022 is bekend! Van 1 januari tot 31 december sparen we voor ‘Bonisa’. Bonisa bevordert de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.