Ouderraad | Uit de raadOverblijven is verantwoordelijkheid nemen

Hanneke de Jonge en Martine van Sligtenhorst organiseren namens de ouders het overblijven. Ze vormen samen met juf van Herk en meester Overdijk de Tussen-schoolse-opvang (TSO)-commissie. Het blijkt dat niet iedereen weet hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van het overblijven liggen. De…