Medezeggenschapsraad | Uit de raad

 

Bedankbericht

In mei 2017 heeft de MR een enquête uitgezet  waarin u als ouder werd gevraagd feedback te geven op een aantal belangrijke zaken over en binnen de school. Via deze weg willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor…


Jaarplanning MR 2016-2017

Aan het begin van elk cursusjaar maakt de MR een jaarplanning. In deze jaarplanning staan de agendapunten die dat jaar in ieder geval ter tafel moeten komen. Hieronder vind u de jaarplanning, zodat u als ouder of belangstellende op de hoogte van…