Medezeggenschapsraad

Uit de raad

  

Bedankbericht

In mei 2017 heeft de MR een enquête uitgezet  waarin u als ouder werd gevraagd feedback te geven op een aantal belangrijke zaken over en binnen de school. Via deze weg willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor…
12