Medezeggenschapsraad

Uit de raadJaarplanning MR 2016-2017

Aan het begin van elk cursusjaar maakt de MR een jaarplanning. In deze jaarplanning staan de agendapunten die dat jaar in ieder geval ter tafel moeten komen. Hieronder vind u de jaarplanning, zodat u als ouder of belangstellende op de hoogte van…


Kennismaking Medezeggenschapsraad

Beste ouder(s) en verzorger(s), De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in…