Groep 3

Uit de groepWat een gekriebel

Bij insecten dachten we eerst aan prikken en kriebelen. Maar wat zijn insecten toch mooie beestjes. Dat hebben we ontdekt toen we met elkaar over insecten gingen praten en plaatjes bekeken. We hebben zelf ook een mooi insect geschilderd.


Buitenspelen

Op vrijdag middag gaan we met de kinderen van groep 3 naar buiten. We bespreken vooraf waar je speelt en met wie. Na afloop van het buitenspelen bespreken we met elkaar wat goed ging . We praten met elkaar na, over wat…


Planbord

Onze school heeft een abonnement op Digikeuzebord.nl. Digikeuzebord is een digitaal programma, waarmee kinderen leren plannen. In groep 3 noemen we dat “planbord”. De juf voert digitaal de activiteiten in.
12