Bestuur | Uit het bestuurBenoeming directeur

Het schoolbestuur is blij dat we u kunnen meedelen dat we een nieuwe directeur voor onze school hebben benoemd: de heer J.W. (Jan Willem) van Leeuwen uit Barneveld. Op dit moment is de heer Van Leeuwen groepsleerkracht in groep 8 van de Fraanjeschool…


Samenvatting van het Bestuursverslag 2017

Tevreden over de volgende resultaten Het schoolbestuur evalueert jaarlijks haar bestuurlijk handelen. Het heeft op basis van het strategisch beleidskader het intern toezichtskader geëvalueerd. Met de vragen uit het toetsingskader beoordeelt het bestuur hoe de hoofdonderwerpen uit het beleidskader zijn uitgevoerd. Ook is…


Behoeftepeiling peuterspeelzaal

Het schoolbestuur onderzoekt naar aanleiding van enkele ontwikkelingen de wenselijkheid om een peuterspeelzaal te starten in onze school. Het proces is versneld door gesprekken met het bestuur van Het Visje. We willen de belangstelling peilen voor een peuterspeelzaal in onze school. Alle…
123...