Bestuur

Uit het bestuur

 

Wordt u onze nieuwe voorzitter?

Lijkt het u waardevol om aan de bestuurstafel mee te kijken en te denken over het functioneren van onze school? Dan bent u van harte welkom om ons bestuur met uw inbreng te versterken. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar, in…


Steunt u onze school?

Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie van de school. Helaas moeten we constateren dat de giften over de achterliggende jaren nogal teruglopen. Waar andere scholen kiezen voor een (verwachte) ouderbijdrage, heeft onze school gekozen voor steun in de vorm…
123...