Bestuur

Uit het bestuurSteunt u onze school?

Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie van de school. Helaas moeten we constateren dat de giften over de achterliggende jaren nogal teruglopen. Waar andere scholen kiezen voor een (verwachte) ouderbijdrage, heeft onze school gekozen voor steun in de vorm…


Vacature

Er is op dit moment geen vacature.  


Benoeming directeur

Het schoolbestuur is blij dat we u kunnen meedelen dat we een nieuwe directeur voor onze school hebben benoemd: de heer J.W. (Jan Willem) van Leeuwen uit Barneveld. Op dit moment is de heer Van Leeuwen groepsleerkracht in groep 8 van de Fraanjeschool…
123...