Bestuur

Uit het bestuurSamenvatting van het Bestuursverslag 2017

Tevreden over de volgende resultaten Het schoolbestuur evalueert jaarlijks haar bestuurlijk handelen. Het heeft op basis van het strategisch beleidskader het intern toezichtskader geëvalueerd. Met de vragen uit het toetsingskader beoordeelt het bestuur hoe de hoofdonderwerpen uit het beleidskader zijn uitgevoerd. Ook is…


Behoeftepeiling peuterspeelzaal

Het schoolbestuur onderzoekt naar aanleiding van enkele ontwikkelingen de wenselijkheid om een peuterspeelzaal te starten in onze school. Het proces is versneld door gesprekken met het bestuur van Het Visje. We willen de belangstelling peilen voor een peuterspeelzaal in onze school. Alle…


Vier vragen bij het Bestuursverslag 2016

Wat ging goed en maakt blij? We genieten van de kinderen die met betekenisvol thematisch werken (btw) op een heel andere manier met de leerstof bezig zijn. Bij een betekenisvol thema zoekt de leerkracht leerstof uit de boeken voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie…
123...