Bestuur

Uit het bestuurSteunt u onze school?

Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie van de school. Waar andere scholen kiezen voor een (verwachte) ouderbijdrage, heeft onze school gekozen voor steun in de vorm van vrijwillige giften.


Vacature

Op dit moment zijn er de volgende vacatures. Vacature BSO-medewerker Verder zijn we op zoek naar invalkrachten. Voor een kennismaking kunt u contact opnemen met de directeur, Jan Willem van Leeuwen, via jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl of 06-29730273.


Teldatum: minder leerlingen

Op 1 oktober telden we 207 leerlingen. De teldatum is een belangrijk moment. Het aantal kinderen op deze datum bepaalt hoeveel geld de school het volgende cursusjaar van de overheid krijgt. Het aantal kinderen daalt. Dat baart het schoolbestuur zorgen.