Buitenschoolse opvang

Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties.

Op dit moment wordt de opvang georganiseerd door gastouders. Bent u op zoek naar een gastouder dan kunt u contact opnemen met de directie van de school of rechtstreeks met ‘KidsCentral Kinderopvang’.  Deze christelijke organisatie is te bereiken via 0348-433025 of info@kidscentral.nl. Bij deze delen we ook een link naar de website.
De consulente uit Woerden zoekt een geschikte gastouder voor uw kind(-eren).

Periodiek peilen wij of er voldoende animo is onder de ouders om zelf buitenschoolse opvang te organiseren op onze school. De laatste  peiling was in februari 2021 en de volgende peiling vindt plaats in januari 2022.