Buitenschoolse opvang

Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties.

Vanuit een Bijbelse visie op de positie van het gezin zijn wij van mening dat er een onderscheiden verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren).De school heeft de verantwoordelijkheid het onderwijs aan de kinderen te verzorgen.

Als u opvang voor uw kind(eren) nodig hebt, dan is het dus ook uw taak om dit te regelen. Wij hebben contacten gelegd met KidsCentral Kinderopvang en volstaan met een verwijzing naar deze (christelijke) organisatie. Zij zijn te bereiken via 0348-433025, info@kidscentral.nl. of hun website. De consulente uit Woerden zoekt een geschikte gastouder voor uw kind(-eren).

Voor de werving van gastouders kunnen zij gebruik maken van onze nieuwsbrief.