Buitenschoolse opvang

Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties.

Op dit moment wordt de opvang georganiseerd door gastouders. Bent u op zoek naar een gastouder dan kunt u contact opnemen met de directie van de school of rechtstreeks met ‘KidsCentral Kinderopvang’.  Deze christelijke organisatie is te bereiken via 0348-433025 of info@kidscentral.nl. Bij deze delen we ook een link naar de website.
De consulente uit Woerden zoekt een geschikte gastouder voor uw kind(-eren).

Periodiek peilen wij of er voldoende animo is onder de ouders om zelf buitenschoolse opvang te organiseren op onze school. De eerstvolgende peiling is in februari 2021.