Alle berichten

ZoekinstellingenTutorlezen

De kinderen van groep 4 en groep 7 zijn maandag gestart met tutorlezen. Dit zal tot de kerstvakantie elke maandag en vrijdag een half uur per keer zijn. Hieronder kunt u lezen wat tutorlezen inhoudt.


Onderdrukking; ook bij ons?

In de afgelopen weken hebben we aan een thema gewerkt. We hebben ons verdiept in de problematiek rond 'onderdrukking'. Hoe was dat in de tijd van de slavernij? Maar ook; Is er nu nog onderdrukking? En... misschien ook in onze klas? In…


Tutorlezen

De kinderen van groep 4 en groep 7 zijn maandag gestart met tutorlezen. Dit zal tot de kerstvakantie elke maandag en vrijdag een half uur per keer zijn. Hieronder kunt u lezen wat tutorlezen inhoudt.


Fort de Bilt

Als voorbereiding op ons thema zijn we naar Fort de Bilt geweest. We hebben daar veel informatie gekregen over de rollen van onderdrukker, slachtoffer, meeloper en verzetsstrijder. Op de foto's kunt u zien hoe we daar bezig waren. Hoe we de informatie in…


Ons BTW-thema: de start

Een tijdje geleden zijn we in groep 5 gestart met het BTW-thema ‘Het klooster en Maarten Luther’. In deze reeks van berichten willen we u meenemen door het thema heen. In het eerste deel vertellen we meer over het hoe en waarom…


Werken over water

Met Betekenisvol Thematisch Werken (BTW) hebben we gewerkt over het thema ‘water’. We hebben allerlei proefjes gedaan en we weten nu wat een waterkringloop is.
   

Kernwaarde kaart gehoorzaam

Vanaf 20 november staat de kernwaarde 'Gehoorzaam' centraal. Op de bomen die in de school handen kleuren de appels met 'Gehoorzaam' blauw. Alle kinderen ontvangen deze kaart, zodat er thuis ook nagedacht kan worden over deze kernwaarde.
123...