Uw kind aanmelden: wat u moet weten

Hoe meld ik aan?

De formele aanmelding vindt plaats door het ingevulde aanmeldformulier op school in te leveren. Maar vooraf wilt u natuurlijk meer weten. De Jan de Bakkerschool is een reformatorische basisschool. Het is een bijzondere school, waar de levensbeschouwelijke identiteit een belangrijke rol speelt. Het artikel over identiteit gaat hier dieper op in. Op onze website staat ook een artikel over het onderwijskundig concept van de school. En onder aan deze pagina staan verwijzingen naar allerlei documenten.

Mijn kind wordt vier jaar en dan?

Hoe krijgt u informatie over onze school?

 • U kunt een informatiepakket aanvragen. Dan krijgt u de schoolgids, de statuten en het reglement voor de ouderraad. Deze kunt u overigens ook op de website vinden.
 • In januari houden we een Informatieavond voor ouders die belangstelling hebben voor onze school. Deze avond is bedoeld voor ouders die overwegen hun eerste kind aan te melden. Tijdens een informele bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur maakt u kennis met de school. De directeur vertelt iets over de school, beantwoordt vragen en verzorgt een rondleiding door de school. U kunt zich via het contactformulier of telefonisch aanmelden.
 • Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met de directeur. Hij zal in een gesprek uw vragen beantwoorden, iets vertellen over de school en u de school laten zien.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

 • De directeur voert een gesprek met de ouders, behalve met de ouders die de Informatieavond hebben bezocht.
 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier sturen wij u een bevestiging.
 • Voor de eerste schooldag voert de leerkracht of de intern begeleider van de onderbouw een entreegesprek met de ouder(-s). Ter voorbereiding op het gesprek ontvangen de ouders een formulier met vragen over hun kind.
 • Voor de eerste schooldag krijgt de nieuwe leerling een uitnodiging voor een kennismakingsbezoek. Bij de uitnodiging sturen we het boekje ‘Kom je ook bij ons op school?’ mee. Als de leerling direct na de zomervakantie op school komt, dan vindt de kennismaking voor de zomervakantie plaats.

Wij verhuizen naar Woerden, en dan?

Hoe krijgt u informatie over onze school?

 • U kunt een informatiepakket aanvragen. Dan krijgt u de schoolgids, de statuten en het reglement voor de ouderraad.
 • In principe laten we kinderen toe die van een andere reformatorische school komen, maar de directeur voert eerst met de ouders een gesprek. Dit gesprek voeren we op school, zodat we meteen een rondleiding kunnen geven door de school. Aansluitend voert de IB-er een entreegesprek.
 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier sturen wij u een bevestiging.
 • Met de ‘oude school’ regelen we de overdracht.

Ja, stuur mij een informatiepakket en inschrijfformulier.

Ik kies bewust voor reformatorisch onderwijsJaNee

Uw naam

E-mailadres

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer