Agenda & Planning

De schoolgids geeft informatie over de schooltijden en het vakantierooster. In de schoolgids is ook een jaarkalender opgenomen met de activiteiten van het cursusjaar en het gymrooster is er opgenomen.

Op deze pagina wordt u verwezen naar:

  • schooltijden
  • jaarkalender
  • vakantierooster
  • gymrooster

De Leerplichtwet 1969 geldt voor onze school. De regels over verzuim en ziekmelding staan in de schoolgids. Een formulier voor het aanvragen van verlof kunt u op school vragen of van de website halen.