Over de raad

De ouderraad is in het leven geroepen ten behoeve van overleg met het bestuur en om de betrokkenheid van ouders bij het functioneren van de school te bevorderen. De ouderraad bestaat uit negen leden die, volgens de verdeelsleutel uit het Reglement voor de ouderraad, de verschillende groepen ouders vertegenwoordigen. Namens het bestuur woont de directeur de besprekingen van de raad bij. De leden van de ouderraad zijn betrokken bij veel organisatorische zaken in de school. Voor meer informatie over de ouderraad verwijzen we u naar het reglement, dat u kunt vinden bij Belangrijke documenten op de website.