Juf Van Herk 25 jaar op onze school!

Wat een feest! Juf (Marja) van Herk is 25 jaar werkzaam in het onderwijs én op onze school!
Op woensdag 4 oktober hebben we dit met de kinderen gevierd. Kijkt u mee naar de foto’s?

De juf deelt graag nog een persoonlijk berichtje:

25 jaar in het onderwijs én op de Jan de Bakkerschool. Dat ging niet onopgemerkt voorbij! Wat een prachtige feestdag is mij aangeboden. Ik heb ervan genoten. Bedankt voor de bijdrage van de kinderen en collega’s aan het ‘vogelfeest’. Wat een creativiteit was er te zien in de opdrachten die ik moest uitvoeren. Ook bedankt voor de mooie cadeaus ter gelegenheid van mijn jubileum. En de bos bloemen van groep 2/3 heeft zeker twee weken gestaan! Via de post heb ik ook verschillende kaarten gekregen. Heel erg leuk, ook daarvoor hartelijk dank! Op de afsluiting van het feest hebben we met de hele school stilgestaan bij 1 Samuël 7 vers 12. Daar richt Samuël een steen op. En hij noemt hem Eben-Haëzer en zegt: ‘Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.’ En zo mag ik ook terugzien op al die jaren. Hem komt toe alle lof, dank en eer!