Groepsvorming

De eerste schoolweken van het jaar worden wel de gouden weken genoemd. Na zes weken vakantie wordt een nieuwe start gemaakt, met nieuwe kansen. Ook wij zijn de eerste weken van dit nieuwe jaar bezig om elkaar weer opnieuw te leren kennen en waarderen.

Teams vormen

We zijn gestart met de vraag: Geef eens aan met wie jij een ‘dreamteam’ zou willen vormen. Met deze informatie zijn er teams gevormd waarin wij de komende periode gaan samenwerken. Om een goede sfeer in de klas te krijgen is het belangrijk dat je je veilig voelt, daarom zit er in je team in ieder geval één kind uit je ‘dreamteam’.

Samenwerken

Samenwerken gaat niet vanzelf; je moet het leren. We benadrukken tijdens het werken aan een groepsopdracht steeds een vaardigheid die nodig is voor een goede samenwerking zoals: afspraken leren maken, leren je aan de afspraken te houden, leren luisteren naar elkaar, elkaar helpen, taken verdelen, zorgen dat ieders sterke kant benut wordt, actief meedenken, betrokkenheid bij het proces.

De startopdracht

Binnen het lesprogramma wordt bekeken welke onderwerpen geschikt zijn voor een groepsopdracht. We zijn gestart met handenarbeid. Gewapend met een blad met informatie over constructies en een korte introductie van de opdracht, zijn de kinderen aan de slag gegaan. Een brug maken van papier, schilderstape en Artstraw is een uitdaging. Opvallend hoe verschillend de groepen de opdracht ‘te lijf’ gaan. Waar de ene groep direct begint met bouwen, start de andere groep met het maken van een bouwplan. Waar de ene groep samen de taken verdeelt, werkt de andere groep als los zand naast elkaar.

Sturing

Regelmatig wordt het werk neer gelegd. Dan worden tips gegeven voor een betere samenwerking of voor het maken van een betere constructie. Mooi om te zien dat we nu al stapjes vooruit maken. Het samen overleggen en komen tot een gezamenlijk resultaat gaat al de goede kant op

Vervolg

Het zal niet bij één groepsopdracht blijven. Ook bij het vak biologie zijn we inmiddels gestart met een groepsopdracht. Tijdens deze lessen gaan we een reclamebord maken voor een biologische boer. Een totaal andere opdracht waarbij andere vaardigheden geoefend zullen worden. Ook bij het vak aardrijkskunde werken we met ons groepje. Met behulp van de EU verhalenkoffer zoeken we uit welke afspraken er gemaakt worden vanuit de EU over verschillende onderwerpen.

Conclusie

Samenwerken moet je leren en leren is een proces. Het leerproces van samenwerken is met veel enthousiasme gestart!