Boerderij in de kijker

Wat smullen we lekker van onze pauze hap en de boterhammen met lekkers. Waar komt al ons eten eigenlijk vandaan? We gaan naar de boerderij van Superboer Bert. Daar ontdekken we van alles.

Wat heb jij gegeten?

We gaan allemaal bekijken en opschrijven, welk lekker eten en drinken we bij ons hebben. We maken een lijstje van onze pauzehap en een lijstje van ons middageten. Waar komt dat eten eigenlijk vandaan? Veel producten kopen we in de Supermarkt. Hoe komen die aan alle voedselproducten? We gaan zelf flink aan het brainstormen, daarna in tweetallen met elkaar praten en dan met de hele klas.

Wie heeft ons eten gemaakt?

We praten en luisteren. We horen dat sommige producten op het land groeien. Vaak hebben die boeren akkers met verschillende producten: akkerbouwers dus. De melk komt van koeien. Alleen van koeien? Er bestaan ook geitenboeren en boeren die schapen melken. Zelfs zijn er paardenboeren, de melk van paarden is heel gezond voor mensen met een allergie. Eieren komen van een kippenboer. Fruit groeit aan fruitbomen en daar zorgen fruittelers voor. Maar maken al die boeren deze producten zelf? Dat bespreken we ook: God geeft dat alles groeit en bloeit en kan worden geoogst.

Wat gaan we ontdekken?

We hebben ons ingeschreven voor een excursie naar de boerderij van Boer Bert. We gaan leren wat op deze boerderij aan voedsel wordt geproduceerd. Boer Bert heeft een veehouderij, daar wordt melk geproduceerd. We ontdekken dat bij Boer Bert geen aardappels groeien. We zien er ook geen tarwe of fruitbomen. We zien hier terug dat er meerdere boeren – bedrijfstakken zijn , dan alleen de veehouderij.

Wat doen we ook?

We gaan in groepjes opdrachten doen. We melken een (nep) koe, we bekijken hoe warm de melk in de tank is. We zien de grote stal van bovenaf. We kijken naar weidevogels en roeren in de poep. Daarbij leggen we kaarten op volgorde, nu weten we dat er op deze boerderij een kringloop is. De koeien eten heerlijk gras, ze poepen, die poep gaat weer op het land en door die poep/ mest kan het gras weer groeien. Mest is dus eigenlijk voedsel voor het gras.