Een thema vol geschiedenis

Een lessenserie voorbereiden ruim 9000 kilometer bij huis vandaan. Ik had het nog niet eerder gedaan. Maar ik denk dat het de lessen zeker ten goede is gekomen. Vertellen vanuit de boeken is immers heel wat anders dan doorgeven wat je zelf geleerd hebt.

De afgelopen periode mocht ik de kinderen meenemen in de levende geschiedenis van Suriname. We luisterden naar het aangrijpende verhaal van Oom Tom, leerden bijzondere, nieuwe dingen over een onbekend land en leefden mee met onze donkere medemensen van ver over de oceaan. Het maakte dit thema tot meer dan alleen leren met het hoofd. De enorme inzet van kinderen (en ouders) gaf blijk van een leren met het hart.