De wijzen uit het oosten

“Geen keizer en geen koning, geen mens weet er nog van. Dat Jezus is geboren, dat de Zaligmaker kwam. Maar de Koning is geboren en Hij kwam vannacht.”

In die nacht, in de stal, de Zaligmaker geboren. Niemand die er van wist. Maar gelukkig is bij ons deze blijde Boodschap bekend en mochten we daar tijdens de kerstviering over nadenken en van zingen. We hoorden over de wijzen die een ster zagen en geloofden dat er een bijzondere Koning was geboren. De Heere bracht hen bij de Zaligmaker, zij mochten Hem aanbidden.

“Geen keizer en geen koning, geen mens weet er nog van.
Dat Jezus is geboren, dat de Zaligmaker kwam.
Maar de Koning is geboren en Hij kwam vannacht,
het kind waarop tevoren lang gehoopt is en gewacht.
Een kleine stal dient als paleis, maar er staat niet eens een troon
Zo kwam die grote Koning, Ja, Hij zond Zijn eigen Zoon”