Ons zendingsdoel voor 2022!

Het zendingsdoel voor 2022 is bekend! Van 1 januari tot 31 december sparen we voor ‘Bonisa’. Bonisa bevordert de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.

Op 17 januari is een voorlichter van Bonisa bij ons op bezoek geweest. Ze heeft verteld waar we dit jaar voor gaan sparen, en hierbij hebben de kinderen opnieuw de keus welk specifiek Bonisa-doel zij uitkiezen om te sponsoren.

Plastic geld
Contant geld raakt ‘uit’. Daarnaast kan contant geld niet worden gebruikt voor het ANBI-belastingvoordeel. Daarom heeft onze school 10.000 plastic munten aangeschaft. Deze munten vertegenwoordigen een waarde van €0,50 per munt.
Als u geld heeft overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de school, dan ontvangt u de waarde van dat bedrag in plastic munten. Zo kunnen uw kinderen toch meesparen met de spaardoelen van de klas, zonder dat u ze contant geld hoeft mee te geven.

Stappenplan:
– U maakt een bedrag over naar NL35INGB0002210408 t.n.v. Stichting ref onderwijs Woerden en omg. In de omschrijving schrijft u ‘zendingsgeld + naam oudste schoolkind’.
– U of uw kind gaat langs bij meester Van Leeuwen of juf Van Buren en geeft aan dat er geld is overgemaakt. Zij kunnen dat checken met hun mobiele telefoon en zullen de munten vervolgens overhandigen.
– Op maandagochtend levert uw kind de plastic muntjes in, in plaats van echt geld. Eén munt vertegenwoordigt een waarde van €0,50. Het blijft uiteraard ook mogelijk om echt geld in te leveren.