Waar gaat ons zendingsgeld naartoe?

Dit jaar sparen we voor......Bonisa. Deze stichting helpt evangelisten, die het Woord van de Heere vertellen. We hebben gehoord dat over de Heere praten niet mag, in China. Gelukkig zijn de mensen slim en bedenken ze plannetjes, zodat het toch gebeurd. We hebben een mooie presentatie gezien van Christine. Ze is zelf in China geweest en heeft ons laten tellen in het Chinees!