Wat heeft een speculaasje met de VOC te maken ?

Juf Hoogendoorn deelt bekertjes thee met een speculaasje uit. De kinderen kijken haar vragend aan. Wat gaan we nu doen? We hebben toch geschiedenis? Het belang van de VOC voor het leven van vandaag is door de introductie al een beetje merkbaar geworden. In de komende weken gaan we mee met de VOC!

Hoe is het onderwerp gekozen?

Een van de geschiedenis thema’s van groep 7 gaat over de VOC. Voor kinderen een aansprekend thema. Ook de mooie replica van een VOC schip, die in de personeelskamer staat, maakt het onderwerp interessant. De Gouden Eeuw is voor Nederland een belangrijke periode geweest. Grote VOC schepen reisden naar het oosten om daar handel te drijven. We zijn samen gaan kijken wat de invloed van de VOC voor ons land is geweest.

Wat is de taxonomie van Bloom?

Voor de opdrachten hebben we gezorgd voor een rijke leeractiviteit, door de taxonomie van Bloom in te zetten. De taxonomie van Bloom werkt met zes niveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Elk van deze niveaus heeft een plekje gekregen binnen ons VOC thema.

Wat hebben we gedaan?

Met de leerstof van de geschiedenismethode hebben we basisinformatie gekregen over de VOC. Met diverse onderzoeksopdrachten hebben we ook informatie van internet opgezocht. We hebben scheepsjournaal geschreven waarin we dat alles een plekje gegeven hebben. We werkten in groepjes aan een maquette met pakhuizen, huifkarren en natuurlijk zakken en tonnen vol specerijen. Tot onze verbazing zijn heel wat specerijen en kruiden, die in onze tijd heel gewoon zijn, door de VOC naar ons land gekomen. We hebben er heel wat van geroken en geproefd. Een geweldige ervaring, maar we zijn het er allemaal over eens we hebben liever een speculaasje dan een potje met kruiden!