Wie ben ik?

Waar gaat ons BTW thema over?

We werken met ons BTW thema over ons zelf. We gebruiken de taxonomie van Bloom als uitgangspunt  bij ons thema. De vragen en opdrachten doen een beroep op het ‘hogere orde denken’ (creëren, evalueren en/of analyseren) en ook op het ‘lagere orde denken’ (onthouden, begrijpen en/of toepassen). De taxonomie biedt een handige structuur waarmee we ons onderwerp benaderen en het maakt het thema voor alle kinderen uitdagend. Hieronder leggen we ons thema met de BLOOM onderdelen uit.

Onthouden.

We stellen vragen aan onszelf bijv. Waar ben je goed in en wat is lastig voor je? Hoe ziet je gezin eruit? Wat zijn je hobby’s enz. We maken een mooie mindmap van onszelf.  Op de computer maken we ook een opdracht. We oefenen met opsommingstekens en ook voegen we illustraties in.

Begrijpen.

We maken tweetallen met behulp van Gynzy. Al onze namen staan op een rijtje en om de beurt wijst iemand een voorwerp aan, daarachter zit een naam verstopt. We nemen onze mindmap mee en gaan met elkaar in gesprek. Zo ontdekken we dingen van elkaar die we niet wisten. Of we worden verrast, want iemand vindt dezelfde dingen leuk en dat wisten we niet. We wisselen na een poosje met de tweetallen en ontdekken meer van een andere klasgenoot. Het is heel fijn en belangrijk dat we in onze klas elkaar respecteren, want daardoor kun je met iedereen praten over je mindmap. We gaan elkaar ook beter begrijpen, want we weten nu veel beter wat iemand leuk vindt of juist niet!

Toepassen.

We helpen elkaar met het aanvullen van de mindmap. We “kennen” elkaar al ongeveer 5 jaar en weten best veel van elkaar. Wat kan iemand goed of wat is nog lastig. We geven elkaar complimenten. Het is ook heel leuk om te horen dat je iets leuk doet en zelf wist je dat niet eens! We zijn ook verwonderd! Wat heeft de Heere ons toch mooi gemaakt. Iedereen mag er zijn , zoals je geschapen bent!

Analyseren.

We lezen een stukje uit iemands mindmap voor en bedenken wie het is. We schrijven dat op en bespreken met elkaar waarom jij aan dat klasgenootje denkt. We spelen ook een rollenspel en proberen te ontdekken om welke klasgenoot het gaat.

Evalueren.

Wat vond je goed gaan bij het rollenspel en wat kan beter? Welke tip geef je aan elkaar? Wat zou je een volgende keer anders doen? We ontdekken dat we best goed zijn in complimenten geven. Elkaar tips geven, vinden we lastiger. We vragen ons af, of een tip geven misschien wel heel onaardig is. We ontdekken dat tips krijgen, je juist kan helpen om iets te veranderen of te verbeteren.

Creëren.

We gaan ook creatief aan de slag. We maken onze mindmap zo mooi als we willen en doen dat op onze eigen manier. We schrijven, we typen, we knippen en plakken. Alle kinderen maken een eigen kwartet en we knutselen een knuffel. Je kan zelf kiezen of je knuffel echt lijkt of een fantasie knuffel is.