De kerstviering

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”

Zo klonken de stemmen van groep 2/3 maandag. Samen met groep 0/1 hadden wij de kerstviering.
‘Waar denken wij eigenlijk aan bij het Kerstfeest?’
Deze vraag stelden we aan het begin van de kerstviering. Hier wisten de kinderen wel antwoord op: ‘Een blijde boodschap’, ‘dat de Heere Jezus is geboren’.
We dachten na over de geboorte van de Heere Jezus, maar ook over de herders, die naar Betlehem gingen, nadat ze de blijde boodschap gehoord hadden.