Kerstkaart voor buurtbewoners

Ook dit jaar hebben we met onze groep weer kerstkaarten gemaakt voor mensen die in de buurt van de school wonen.

Welke (kerst)boodschap geef je mee?

Het is elk jaar weer even nadenken welke (kerst)boodschap we meegeven aan de buurtbewoners. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een kleurplaat van de herders op de voorkant van de kaart te plakken. De kinderen hebben hem heel mooi ingekleurd en daarna bezorgd. Aan de binnenkant van de kaart hebben we de onderstaande tekst geplakt.

Uitleg over deze kaart:

De kleurplaat op de voorkant gaat over de herders in het veld die de blijde boodschap kregen van een engel dat Jezus geboren is:

En de engel zeide tot hen (de herders): Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken (Jezus) vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.

Uit: Lukas 2 vers 10 en 11

De leerlingen en het personeel van de Jan de Bakkerschool wensen u:

Gezegende Kerstdagen

en een

Gelukkig Nieuwjaar

Deze kaart is voor u gemaakt door:

………………………………………………

uit groep 4