Beste thuiswerker,

Misschien ben jij vandaag nog niet op school. In dat geval kun je het algemene programma volgen wat op de website staat.

Juf Hoogendoorn heeft voor de kinderen die thuis zijn het reken en spellingwerk open gezet in Gynzy.