Een berichtje uit de ochtendgroep (groep 7 & 8)

Een simpel smal strookje papier
Uitdagingen, op je grenzen stuiten, de moed laten zakken, jezelf nieuwe kansen geven, samenwerken, ontdekken… Ervaringen die je het gevoel geven dat je volop aan het leren bent… Hoe een simpel smal strookje papier ons hier bracht!

Vouw een hexaflexagon
We startten deze ochtend met een serie breinbrekers. Volhouden, nog een keer proberen, we oefenden dit volop om van daaruit een nieuwe uitdaging aan te gaan: Vouw een hexaflexagon – een mysterieuze, wiskundige vondst uit de vorige eeuw. Het bleek een opdracht die ons echt confronteerde met de grenzen van ons kunnen en van ons begrip. En dat is één van de speerpunten in de boomhut: hoe gaat uw kind om met uitdagingen? De één verloor al gauw de motivatie om het tot een goed einde te brengen (met een boos gezicht werd het materiaal opzij geschoven), de ander raakte echt even van slag (“Ik snap er echt hélemaal niks van”), weer een ander kwam om hulp vragen. En dan de vervelende ontdekking dat de juf ook niet precies wist hoe het moest… Dit laatste was uiteindelijk helemaal geen probleem. Juist daardoor moesten de kinderen het echt met elkaar gaan doen. En hoewel niet iedereen de oplossing vond, hebben we deze ochtend een hoop geleerd: Toegeven dat iets niet lukt, blijven proberen, samenwerken…

Ons leerproces
Nieuwsgierig hoe uw kind dit heeft ervaren? Ga eens het gesprek aan, bijvoorbeeld aan de hand van de afbeelding van de leerkuil. “Wat gebeurde er toen het vouwen van de hexaflexagon niet meteen lukte? Hoe deden anderen dat? Wat zou jij bij een nieuwe opdracht anders aanpakken, om (dichter) bij de oplossing te kunnen komen? Wat zou jou kunnen helpen om je doorzettingsvermogen nog sterker te maken? Kun je thuis iets doen wat net zo moeilijk of nóg moeilijker is dan deze opdracht?”

Kinderen leren, ook nadat ze ‘s middags de schooldeur achter zich dicht hebben getrokken

Zulke leerervaringen kunnen kinderen op veel meer plekken opdoen dan alleen op school. Bak een appeltaart, zoek je kledingkast uit, ontdek een nieuw – nog nooit ieder gespeeld – spel, en leer het ons… help niet te snel, geef uw kind de kans om dit leerproces aan te gaan. Om vanuit “Ik stop wanneer het me na een paar keer niet lukt” te komen tot “Ik hou vol, ook al blijft het lang lastig”. Boeiend om dit leerproces te volgen, op school en thuis. Dit biedt zoveel aanknopingspunten om uw kind op allerlei manieren uit te dagen, met als doel: leren brengt me verder…