De start van groep 4

De eerste schoolweken liggen weer achter ons. We hebben een fijne start gemaakt met elkaar. Langzamerhand beginnen we al een beetje te wennen in groep 4.

Hoe is de start verlopen?

Voor de meeste kinderen is zo’n eerste week toch wel een beetje spannend. De jufs leren kennen en een aantal dingen gaan anders dan in de vorige groep. Langzamerhand beginnen we te wennen. In de eerste weken is er ook aandacht voor de groepsvorming. Om elkaar te leren kennen hebben we onder andere ‘het spinnenweb’ gemaakt. De juf gooit een bol touw naar een kind, maar de juf houdt het begin van het touw vast. Het kind vangt de bol touw en vertelt wat het graag eet. Vervolgens houdt dit kind ook het touw vast en gooit de bol weer naar een ander kind. Die op zijn beurt ook weer vertelt wat het graag eet en gooit de bol weer verder. Zo ontstaat er een heel spinnenweb. Als u goed kijkt, ziet u op de foto’s het spinnenweb.

Wat is er nieuw voor ons?

We schrijven niet meer, zoals in groep 3, in ons werkboek. Nu moeten we in een schrift schrijven. Dat vraagt oefening. Maar het gaat steeds wat beter! Ook zijn we gestart met de methode Leesfontein voor voortgezet technisch lezen. De methode heeft passende, uitdagende verhalen en teksten op elk niveau. Naast voortgezet technisch lezen is er ook aandacht voor begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we Nieuwsbegrip. Elke week is er een tekst over een actueel item uit het nieuws. Hierbij zijn opdrachten gemaakt op verschillende niveaus. Eerst lezen we de tekst en bespreken die met elkaar, daarna maakt ieder kind de opdrachten. In groep 4 starten we bij rekenen met het aanleren van de ‘tafels’. De tafels van 1,2,3,4,5 en 10 moeten op volgorde en door elkaar heen geautomatiseerd zijn eind groep 4. De eerste periode zijn we vooral bezig om te begrijpen wat we doen bij de tafelsommen. We maken eerst een lange optelsom en daarna bekijken we welke keersom daarbij hoort. Ook oefenen we dit met concreet materiaal. Zoals stapeltjes boeken, groepjes kinderen, opgestapelde bekertjes…enz. Met schrijven leren we de hoofdletters. Elke week hebben we ook Engels. Het thema is ‘My Birthday’ waarbij Tom naar ‘the Zoo’ gaat. Hier horen oefeningen op de computer bij. Als de chroombookkar in de klas is, gaat dit heel gemakkelijk.

Straf-en beloningsladder

Deze ladder hangt in onze klas. Iedere schooldag start elk kind bij ‘klaar om te leren’. Werkt een kind vb. stil of heeft het snel opgeruimd dan gaat je knijper een plekje omhoog. Als je helemaal bovenaan de ladder komt, staat je knijper op ‘SUPERDAG!’ Wat genieten we hiervan! Hopelijk komt er dit schooljaar niet een knijper op ‘laatste waarschuwing’. Fijn dat de kinderen zo hun best doen om op ‘SUPERDAG!’ te komen. Dan heeft de juf ook een superdag! 😉

Houdt u de website in de gaten?! Regelmatig zal er een bericht geplaatst worden over het ‘reilen en zeilen’ in de groep.