Klusavond 26 mei 2021

In dit bericht vindt u een kluslijst met taken die we woensdagavond hopen uit te voeren. Komt u ook? Heeft u thuis gereedschap/materiaal wat bij bepaalde klussen goed van pas komt, wilt u dat dan meenemen?

Binnen:
– Wanden in lokaal 1, 2 en OA-lokaal volledig vrij maken van objecten als voorbereiding op de komst van de schilder;
– Wandcontactdoos verleggen in kleuterlokaal;
– Digibord in OA-lokaal demonteren (en evt. monteren elders in de school);
– Beoordelen of een kabel langs de wand in het OA-lokaal voeding heeft (zo ja; kabel verleggen) of niet (zo nee; kabel verwijderen);
– Hoge ramen, randen en lampen in gemeenschapsruimte schoonmaken;
– Systeemkasten van computers uitzuigen;
– En nog een heel rijtje kleine onderhoudsklusjes.

Buiten:
– Patiohek schoonmaken;
– Blad verwijderen uit dakgoten;
– Spandoek aan gevel schoonmaken;
– Speeltoestellen controleren op loszittende delen;
– Fietsenstalling uitvegen;
– Heggen scheren en aanvegen snoeisel.