Waar gaat ons zendingsgeld naartoe?

De voorlichter van Wycliffe heeft vier voorwerpen voor ons uitgezocht om de weg van het Bijbelvertaalwerk uit te beelden. Welke voorwerpen zijn dit en waarom moesten wij kiezen uit één van deze voorwerpen?

De voorlichter heeft ons verteld dat het veel werk is om de Bijbel in een volkstaal te vertalen. De vrachtwagen (wij vonden het eigenlijk een trein) stond voor het transport van de vertaalde materialen. Met een dun boekje liet hij zien dat er ook losse Bijbelboeken worden vertaald en uitgegeven. Er lag een audiobijbel naast. Dit is een apparaatje waar ongeletterde mensen de Bijbel kunnen horen voorlezen in hun eigen taal. Er worden ook kinderbijbels vertaald. In de klas kozen de meeste kinderen ervoor om te sparen voor een audiobijbel. De euro’s die we sparen, gaan naar dit doel!