De eerste dag zit er weer op! En deze is omgevlogen! Vanochtend hebben we alle tijd genomen om dingen met elkaar te delen: fijne gebeurtenissen, verdrietige dingen die we hebben meegemaakt… Het gaf een sfeer van gezamenlijkheid! Na de bijbelles hebben we eerst in kleine groepjes een bordspel uitgedacht, en gespeeld. Fijn om op een ontspannen manier weer aan de slag te gaan.
Met chromebooks en onze schoolboeken hebben we weer een start gemaakt met de basisvakken. We herhalen, waar nodig – en voor wie nodig, de komende week leerstof die in de afgelopen weken aan bod is gekomen. De middag was gevuld met tekenen, een onderzoek en een saamhorige afsluiting.

Het was een fijne start. We hebben alweer ervaren hoe het is om met elkaar dingen te ondernemen, rekening te houden met elkaar, voor elkaar te zorgen, kortom: hoe we, met Gods hulp, SAMEN een fijn vervolg aan dit schooljaar geven!