Romeinen deskundigen

Weken hebben we gewerkt aan het BTW thema: De Romeinen.  Bij de afsluiting van het thema heeft ieder groepje in de klas verteld wat ze allemaal te weten zijn gekomen. Een maquette ondersteunde het verhaal. Zo hebben we van elkaar weer nieuwe dingen kunnen leren. Helaas heeft de presentatie van ons werk in besloten kring moeten plaatsvinden.