Vaar mee met…

Een zeeschip besturen gemakkelijk? Echt niet! Vooral niet als je van haven naar haven vaart. Iedere haven ter wereld is anders. Hoe komt zo’n groot zeeschip dan de haven binnen? Gelukkig is daar de loods, die grote zeeschepen precies op de juiste manier door de haven vaart. Met Betekenisvol Thematisch Werken (BTW) werken we over het thema ‘de haven’. Wat gebeurt er allemaal in een haven? We leren allerlei betekenissen van nieuwe woorden zoals bijvoorbeeld een loods. Ook leren we wat de verschillende boeien in het water ons vertellen. In groepjes werken we een onderdeel uit. Wat we leren over dit onderdeel presenteren we aan de hele klas.

Waarom het thema ‘de haven’?

De lessen rondom BTW willen we onder andere aan laten sluiten bij onze biologiemethode. In een van de hoofdstukken gaat het over de stad van nu. Hierin komt ook de haven aan bod. Veel kinderen kennen ook het kleine haventje aan de singel in Woerden, zodat het thema ook een raakvlak heeft met hun belevingswereld.

Hoe werken we aan het thema?

We werken in verschillende groepjes. Ieder groepje werkt een onderdeel van de haven uit. Een groepje is aan de slag gegaan om te ontdekken hoe het laden en lossen in een haven gaat. De kinderen vinden het leuk om te horen dat de schoenen die ze dragen in zo’n grote zeecontainer hebben gezeten. Een ander groepje heeft ontdekt waar de verschillende boeien voor zijn. Weer een ander groepje zoekt in de meegebrachte boeken naar woorden waarvan ze de betekenis niet weten.

Woordbetekenis

Een paar kinderen hebben de betekenis van het woord ‘bemanning’ gevonden. En weet u wat zo leuk is? Bij een les van nieuwsbegrip komen we opeens het woord ‘bemanning’ tegen! We zien hierdoor ook waarom het zo belangrijk is om onze woordenschat uit te breiden. Woordbetekenis hebben we nodig om teksten beter te kunnen begrijpen.

En verder…

…bouwen we samen aan een haven met allerlei schepen. We hebben in de klas ook een bestuurbare kraan. De kraan helpt bij het laden en lossen van een schip. Hier spelen we graag mee. Met taal hebben we een woordparachute gemaakt met woorden die horen bij de haven. Kortom, we werken weer met veel plezier aan ons BTW thema! Op de foto’s ziet u ons aan de slag en al een klein stukje van de haven die we aan het maken zijn.