Steunt u onze school?

Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie van de school. Waar andere scholen kiezen voor een (verwachte) ouderbijdrage, heeft onze school gekozen voor steun in de vorm van vrijwillige giften.

Waarom zijn giften belangrijk voor onze school?
De school krijgt van de overheid middelen om personeel aan te stellen en om boeken en schriften te kopen, het onderhoud te doen en de gas-, licht- en waterrekening te betalen. Deze kosten betaalt de school uit de publieke middelen.
Daarnaast zijn er kosten die niet mogen worden betaald met overheidsgeld. Hiervoor doen we een beroep op ouders en begunstigers. Het gaat o.a. om de volgende zaken:

– Alle kinderen krijgen met Kerst een leesboek. Daar kijken ze naar uit! Het is ook belangrijk om (voor) te lezen.
– We zijn blij dat er een aparte vervoerstichting is. Kinderen die wat verder van school wonen, kunnen hier gebruik van maken. De andere kinderen zitten ook regelmatig in de busjes bij een excursie of een speciale les buiten de school. Het schoolbestuur draagt een steentje bij in de kosten.
– De kinderen gaan op schoolreis. Het bestuur heeft bepaald dat een deel van deze kosten voor haar rekening komt. Het is namelijk onmogelijk om voor € 15 of € 17,50 een busreis te betalen, samen met de entreekosten van een educatief programma en de speeltuin.
– De kosten voor het afscheid van de kinderen worden niet allemaal gedekt door de hiervoor gevraagde bijdrage.
– De kinderen krijgen bij het afscheid van de school een Bijbel mee. De kosten zijn voor het schoolbestuur.
– Op de Koningsdag organiseren enkele leerkrachten en ouderraadsleden spelen en een Koningslunch. De lunch is voor een deel gesponsord. De kosten voor limonade en wat te eten worden vergoed door het schoolbestuur.

Voor begunstigers is het goed te weten, dat de stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving een ANBI-status heeft. Deze Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) – status levert begunstigers van de stichting fiscaal voordeel op. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Wilt u onze school niet vergeten? Niet in uw gebed, maar ook niet in uw gaven? Zoals u merkt, maakt uw gift ook die zaken mogelijk waarbij kinderen mogen worden gevormd vanuit ons christelijk geloof.

Uw bijdragen zijn welkom op IBAN bestuur: NL35INGB0002210408, t.n.v. Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving. Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens het schoolbestuur,

Hans Bravenboer
Penningmeester