Kijk mee in groep 4! Wat doen we hier?

De eerste schoolweken liggen al weer achter ons. Inmiddels zijn we al aardig gewend aan elkaar. We hebben wat spellen gedaan om elkaar beter te leren kennen en te werken aan positieve groepsvorming. En daar hoort zeker ook de complimentenboom bij! Op woensdag is juf Van der Horst in de groep en alle andere dagen juf Van Herk. En we kunnen als jufs en kinderen zeggen: "Groep 4 werkt met plezier!”

Wat is er nieuw in groep 4?

We schrijven onze antwoorden in een schrift en niet meer zoals in groep 3 in ons boek. Dat is nog een hele kunst voor ons. Maar het gaat steeds wat beter! Met lezen werken we met de methode Leesfontein. Bij schrijven leren we de hoofdletters en bij rekenen hebben we een begin gemaakt met de tafelsommen. Taal en lezen hangt in groep 3 nog erg samen. In groep 4 zijn dit aparte vakken. Met taal leren we onder andere wat een zelfstandig naamwoord, een lidwoord of een bijvoeglijk naamwoord is. Best een beetje moeilijk! Om het beter te kunnen onthouden, hebben we het lidwoorden spel gedaan. Op de foto’s ziet u ons hiermee bezig. Hieronder kunt u nog wat uitgebreidere informatie lezen over de methode Leesfontein en hoe we de tafels van vermenigvuldiging leren.

Wat is Leesfontein?

Dit is een voortgezet technisch leesmethode die insteekt op de verschillende leesniveaus. Dus niet alle kinderen doen dezelfde dingen in de leesles. Een deel van de kinderen werkt met opdrachten over hun stilleesboeken in het ‘loper-boek’. Een ander deel van de kinderen werkt met het werkboek. We lezen eerst een stuk samen. Uw kind kan vast thuis vertellen wat voor- en koorlezen is. Ook lezen we in tweetallen uit een klein boekje. En weet u wat zo fijn is? In het verhaal in het kleine boekje komen de zinnen terug die we al voorgeoefend hebben in het werkboek. Zo leren we sneller lezen! En wist u dat we ook met de zandloper lezen van tijd tot tijd. Dan kijken we hoeveel woordjes we kunnen lezen in een halve minuut. Spannend is dat!

Hoe leren we de tafels van vermenigvuldiging?

Met rekenen maken we in groep 4 een begin met het leren van de tafels. We zijn deze eerste periode vooral bezig om te begrijpen wat we doen. We maken eerst een lange optelsom en daarna bekijken we welke keersom daarbij hoort. Daarom staat er in onze klas de ‘tafel-tafel’ met concreet materiaal. Stapeltjes boeken, groepjes pennen, opgestapelde bekertjes…enz. Dan kunnen we zien welke som erbij hoort. Op de foto’s ziet u onze ‘tafel-tafel’. In groep 4 worden de tafels van 1 tot en met 10 aangeboden en geoefend.

Positieve groepsvorming:

Om elkaar te leren kennen, hebben we allerlei spelletjes gedaan. Dit draagt ook bij aan een positieve groepsvorming. We hebben het spel commando-klap gedaan. Dan moet je op commando lopen, springen of een rondje draaien, waarbij je wel goed moet opletten hoeveel klappen de juf geeft. Met gym moesten we als groepje zo snel mogelijk met alle hoepels aan de overkant zien te komen. En stapte je buiten de hoepel dan klonk het: “O nee, nu moeten we terug!” Snel dan maar terug naar het begin en weer opnieuw proberen. “Yes, het lukt!”

Wat doen we nog meer?

Gym hebben we elke dinsdagochtend. Knutselen vinden we ook leuk. Verder werken we op de computers, leren we Engels en worden er lessen rondom de kernwaarden gegeven. Ook hebben we biologie, verkeer en twee keer per jaar werken we rondom een thema. Elkaar complimenten geven, hoort er ook bij! Deze week hebben we dat gedaan met de complimentenboom. Elke dag hing de boom weer vol met complimentjes.