Wat wij doen na half 9

Tussen 5 voor half 9 en half 9 brengt u uw kind naar school. We starten dan met de inloop. Maar hoe zit het dan met de vormen en kleuren op de tafels en kasten?

Eigenlijk begint het al de middag ervoor. Aan het eind van elke dag zetten de kinderen hun stoel bij de tafel/mat waar ze de volgende ochtend beginnen, zoals de draaischijf aangeeft. Elke dag staat hun stoel bij een andere vorm, die te zien is op de tafel of muur. Er zijn vijf verschillende vormen en zo komen de kinderen één keer in de vijf dagen bij elke vorm.

Wat wordt er dan gedaan bij die vormen?

Blauwe driehoek: Hier worden rekenspelletjes gedaan. Ze oefenen onder andere met het logische denken, getalbeelden en aantallen tellen.

Oranje vierkant: Hier oefenen de kinderen met motorische spelletjes zoals hamertje tik, kralenplanken en rups en fruit (borduren).

Groene cirkel: Eerst lezen de kinderen een prentenboek waarna de kinderen een activiteit doen met de juf. Ontwikkelingsmateriaal uit één van de kasten wordt uitgelegd en gespeeld.

Rode rechthoek: Hier spelen de kinderen taalspelletjes en maken puzzels.

Gele ruit: De kinderen gaan aan de slag met constructiemateriaal.

Reactie van de juffen:

We zien dat de kinderen rustig binnen komen en genieten van de spelletjes die er staan. Ze proberen verschillende spelletjes uit die ze nog niet kennen. Ook helpen ze elkaar hierin. Met deze ontwikkelingsmaterialen trainen de kinderen de executieve functies (weet u nog van de informatieavond vorig cursusjaar?)!

We vinden het fijn om in kleine groepen met de kinderen een activiteit te doen. In de kleine kring kan er gericht aan een doel gewerkt worden. We zien en horen meer dan in de grote kring en meer kinderen kunnen een beurt krijgen.