De spelinloop

Tussen 5 voor half 9 en half 9 brengt u uw kind naar school. We starten dan met de inloop. Maar hoe zit het dan met de vormen en kleuren? En welke spellen doen de kinderen?

Eigenlijk begint het al de middag ervoor. Aan het eind van elke dag zetten de kinderen hun stoel bij de tafel/mat waar ze de volgende ochtend beginnen. We hebben daarvoor een knijperkaart in de klas hangen. Elke dag schuiven ze door naar een andere vorm. Een vorm staat voor een tafel of mat. Er zijn vijf verschillende vormen en zo komen de kinderen één keer in de vijf dagen bij elke vorm.
De kinderen hebben op hun stoel een kleur en een figuurtje(kikker, varkentje, rat, haas, beertje) staan. Soms zitten de kinderen uit een kleurgroep bij elkaar en weer een andere week zitten kinderen uit een figuurgroep bij elkaar.

Wat wordt er dan gedaan bij die vormen?
Blauwe driehoek: Hier worden rekenspelletjes gedaan. Ze oefenen met getallenreeksen, bouwplaten nabouwen, tellen, splitsen, etc.
Oranje vierkant: Hier oefenen de kinderen met motorische spelletjes, ze oefenen bijvoorbeeld met veterstrikken, borduren en maken figuren op de kralenplank.
Groene cirkel: Hier bouwen de kinderen met constructiemateriaal, zoals de clicks, lego of blokjes.
Rode rechthoek: Hier spelen de kinderen taalspelletjes. Ze oefenen met rijmen, woorden omschrijven, letters, maar ook puzzels en andere visuele activiteiten.
Gele ruit: Dit is een spelletje met de juf in de kleine kring. De kinderen beginnen met zelfstandig een boekje te lezen en gaan daarna samen met de juf een spelletje doen. D.m.v. dit spelletje werken we met elkaar aan de doelen.

Reactie van de juffen:
We zien dat de kinderen rustig binnen komen en genieten van de spelletjes die er staan. Ze proberen verschillende spelletjes uit die ze nog niet kennen. Ook helpen ze elkaar hierin.
We vinden het fijn om in kleine groepen met de kinderen een activiteit te doen. In de kleine kring kan er gericht aan een doel gewerkt worden. We zien en horen meer dan in de grote kring en meer kinderen kunnen een beurt krijgen.