Thuisonderwijs #1

U bent sinds vandaag gebombardeerd tot ´fulltime onderwijzer’. Misschien loopt het gesmeerd en overweegt u de pabo te gaan doen. Dat zou een mooi neveneffect zijn. Misschien zegt u wel; ik heb wat tips nodig uit het onderwijsveld. Dan is dit bericht voor u bedoeld.

Tip 1: Hebt u meerdere schoolkinderen, bewaar de spullen van de kinderen dan gescheiden. Laat de avond van te voren de kinderen hun planning zien en laat ze zelf uit hun boekenstapel uitzoeken welke spullen ze nodig hebben. Dit biedt structuur voor wat ze de volgende dag nodig hebben.

Tip 2: Neem ’s ochtends met uw kinderen door hoe de ochtend er uit komt te zien en schrijf dit ergens op (of gebruik pictogrammen). Bepaal een tijdstip waarop er pauze gehouden wordt, en welke dingen vóór en welke dingen ná de pauze worden gedaan. Als u de kinderen zelf laat vertellen hoe ze de ochtend willen indelen, traint u bovendien de vaardigheden ‘plannen’ en ‘zelfstandigheid’. Uiteraard stuurt u bij als ideeën van uw kind niet haalbaar zijn.

Tip 3: Plan een ‘werktijd’ in, waarbij het kind aan een bepaalde taak werkt. Is het kind eerder klaar, dan gaat het een boek lezen tot de werktijd voorbij is. Het voordeel is tweeledig. Kinderen gaan hun werk minder snel afraffelen en ze maken de broodnodige leeskilometers. Tussendoor even een paar minuten bewegen zorgt ervoor dat de kinderen dingen beter onthouden (er worden dan hersenverbindingen gelegd). Klik hier voor een voorbeeld.

Tip 4: Wees u bewust van uw ‘non-verbale invloed’. Op het moment dat u niet gelooft dat iets gaat lukken, dan verliest het kind ook het vertrouwen in zichzelf. En dan duren drie weken erg lang. Terwijl als u uw positieve gedachtes over de gang van zaken uitspreekt, het kind er ook vertrouwen in krijgt dat we het de komende weken gaan volhouden.

Tip 5: In de onderbouw, groep 1 t/m 4, is voorlezen de beste manier om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Met een abonnement van de bieb kunt u ook een app met luisterboeken downloaden, wellicht komt dat van pas als de bieb gesloten is.

Tip 6: Wacht niet te lang met feedback geven. Hoe sneller er gekeken wordt of de kinderen hun werk goed doen, hoe betrokkener een kind is en hoe beter een kind nog weet op welke manier hij tot het antwoord is gekomen.

Tip 7: Laat uw kind eens een mailtje typen naar de juf of meester of het lukt met hun werk en hoe het met ze gaat. De leerkrachten zitten paraat om vragen te beantwoorden en de kinderen ontdekken op die manier dat ze niet vergeten worden! Dit kan ook een leuke beloning/ontspanning zijn voor als de kinderen klaar zijn met een bepaalde taak.

Tip 8: Het gaat om het proces en niet om het resultaat. Geef uw kind vooral complimenten op het leerproces en veel minder op het eindproduct. Dus vooral: ‘Ik zie dat je goed doorwerkt en je aandacht bij je werk houdt’. En in mindere mate: ‘Knap dat je werk af is’.
En vergeet niet: Fouten maken moet! Want als je geen fouten maakt, dan leer je niet.

Tip 9: Dagelijks tussen 09.00 en 12.00 zit de leerkracht paraat om vragen te beantwoorden. Echter, dit is ook voor u als ouders te gebruiken. Weet u het even niet meer, vraag gerust om advies! Ook als u merkt dat het voor uw kind te veel is. Geef duidelijk weer richting de leerkracht wat er te veel is, zodat er aanpassingen gedaan kunnen worden.

Tenslotte; de HHK Staphorst zendt elke schooldag om 09.00 uur, op hun website (www.hhkstaphorst.nl/kerkelijk-leven/meeluisteren een bijbelverhaal uit. Om 13.15 wordt er een waargebeurd verhaal voorgelezen via diezelfde site. Zoekt u nog iets extra’s rondom huisgodsdienst, dan is dit wellicht een bruikbare tip.