Coronavirus #2

Vorige week hebben we dit artikel op onze website geplaatst over de manier waarop we omgaan met de situatie rondom het nieuwe coronavirus. De snel veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat we als school alvast nadenken over mogelijke situaties waar we mee te maken krijgen. In dit bericht stellen we u hiervan op de hoogte.

Richtlijnen
Onze school volgt de richtlijnen van de GGD en het RIVM, tot op zekere hoogte. Mocht er in onze school een situatie ontstaan die we niet kunnen verantwoorden, dan zullen we eigen besluiten nemen die we wel kunnen verantwoorden.
We zijn overigens voor u als ouders dagelijks bereikbaar voor allerhande vragen die u kunt hebben over dit thema. Loop gerust binnen of neem op een andere manier contact met ons op!

Verminderde bezetting
Op het moment dat een gedeelte van het personeel ziek zal zijn, zullen we in de eerste instantie invallers bellen. In de tweede instantie gaan we onderzoeken welke onderwijsassistenten het zien zitten om voor de klas te staan. In de derde instantie zullen we over gaan tot een kortere schoolweek, waarbij klassen vier of minder dagen per week naar school komen.
Als er veel kinderen ziek zijn, bestaat tevens de mogelijkheid om klassen samen te voegen.

Sluiting
Mogelijk komt het moment dat we onze school sluiten, omdat we dat zelf besluiten of omdat we die oproep krijgen. Dit betekent logischerwijs dat de leerlingen geen fysiek onderwijs meer ontvangen. Het onderwijs kan niet op dezelfde manier doorgaan door de methodes simpelweg mee naar huis te geven. We verliezen dan de grip op wat kinderen kennen en kunnen en dit maakt het extra moeilijk om na afloop weer met de klas verder te werken.
Wat we wél gaan doen is kinderen in die situatie herhalings-, verrijkings- en verdiepingswerk geven wat ze thuis kunnen doen. Vooral de herhaling is van belang, om ervoor te zorgen dat de kennis van leerlingen op peil blijft. Voor de kleuters wordt een alternatief plan gemaakt.

Op de eerste dag dat de school gesloten is, gaan de leerkrachten en de OA-ers herhalingshuiswerk samenstellen wat op dat moment voor de groep/leerling van belang is, voor ten minste de eerste week. De leerlingen kunnen dan op de tweede vrije dag thuis aan de slag. Ook inventariseren we welke ouders geen mogelijkheden hebben om gemaild materiaal te printen.
Tegelijk gaan we deze eerste week, in overleg met andere scholen, een keuze maken uit alternatieve (digitale) manieren om de kinderen onderwijs te geven, zodat we extra stappen kunnen zetten op het moment dat de school langer dan een week gesloten blijft.

Kwetsbare doelgroep
Misschien heeft u kwetsbare gezinsleden, waardoor u extra voorzichtig bent. U wilt bijvoorbeeld uw kinderen thuishouden terwijl ze nog niet ziek zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur, J.W. van Leeuwen. Hij kan u voor ten hoogste 10 dagen (per jaar) verlof geven. En als dat niet voldoende is, gaat hij in overleg met de leerplichtambtenaar, om een langere verlofperiode te realiseren.

Snel handelen
Het bestuur vindt het van belang om daadkrachtig te kunnen optreden in geval van nood. Daarom is er een crisisteam samengesteld, wat mandaat heeft om zwaarwegende besluiten te nemen. Dit team bestaat uit de volgende vier personen: J.W. van Leeuwen, M. Leune, C.W. Nederveen en A. van de Schootbrugge

Tot slot
Verantwoordelijkheid, is op dit moment onze kernwaarde die centraal staat. Vanuit dat oogpunt treffen we enerzijds maatregelen die nodig zijn. Anderzijds hoop ik dat we met elkaar mogen ervaren wat staat in Psalm 91, wat gisteren bij de informatieavond ook ter sprake is gekomen. Een bemoedigende psalm om te lezen in deze tijden.
Bijvoorbeeld het eerste vers:  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.