Een nieuw schoolplein!

Weg zand, weg monteurs, weg rommel, vanaf vandaag is ons plein weer voor de kinderen!

Een feestelijk moment, maandag 13 januari. Onder toeziend oog van wethouder Becht en vele bellenblazende kinderen werd het lint doorgeknipt. We hebben een nieuw schoolplein! En niet zomaar één. Niet alleen wij, maar ook de vele buurtkinderen die na schooltijd komen spelen hebben er een speeltuin bij! Wat is er hard gewerkt de afgelopen periode. Door ouders, door leerlingen, door leerkrachten, eigenlijk door iedereen die bij de school betrokken is.  Zonder jullie hulp was het niet gelukt!

Waarom een nieuw plein?
Ons oude plein was afgeschreven. Althans, de toestellen. Na vele jaren trouwe dienst heeft de ‘tand des tijds’ ervoor gezorgd dat de toestellen niet meer geschikt waren voor een langer leven op ons schoolplein. Toen bij de laatste controle de keurmeester vele mankementen vond, nam de gemeente contact met ons op met de boodschap dat de toestellen gesloten moesten worden. Daarbij bood de gemeente aan om op hun kosten de toestellen te vervangen, omdat het om een openbaar schoolplein gaat.

Maar het schoolplein is veel rijker uitgerust dan voorheen?
Dat klopt. Het schoolbestuur heeft ervoor gekozen om deze keer ook zelf een bijdrage te leveren aan het nieuwe schoolplein. Daarnaast hebben de kinderen een actie gevoerd waarmee ze €5000 hebben opgehaald én we hebben €2000 subsidie gehad voor een watertappunt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ons plein een hele andere uitstraling heeft gekregen, met een diversiteit aan speelwaardes.

Waarom heeft het bestuur extra geïnvesteerd?
Het pedagogisch klimaat in de school is één van de speerpunten in ons schoolplan. En daar investeren we in. Dat doen we in de klas (met bijvoorbeeld de weerbaarheidstrainingen van Grol weerbaarheid), in het team met studiedagen over PCM maar dus ook op het plein door voor de kinderen een uitdagende speelomgeving te bouwen. Hoe meer uitdaging en diversiteit we bieden op ons plein, hoe meer mogelijkheid de leerlingen hebben om op een leuke manier met elkaar te spelen. Iets wat we erg belangrijk vinden.

Is het plein nu klaar?
Bijna. We verwachten voor de voorjaarsvakantie alles wat met de verbouwing te maken heeft, opgeruimd te hebben. Echter, we gaan alweer sparen voor het volgende doel. Sinds enkele jaren zijn we zelf verantwoordelijk voor het terrein (de tegels), en aangezien die hun langste tijd hebben gehad gaan we kijken hoe we de ondergrond de komende tijd mooier kunnen maken. Met het oog op deze vernieuwing liggen de speeltoestellen wat verhoogd, zodat het in de toekomst geen probleem is als we de rest van het plein ophogen.