Terug in de tijd

In de achterliggende weken hebben we gewerkt aan het thema “Woerden in de Middeleeuwen”. We zijn samen teruggegaan in de tijd. Na een periode van hard werken, hebben we het thema aan ouders gepresenteerd.

Stadswandeling

Tijdens de periode betekenisvol werken (BTW) staat dit keer de Middeleeuwen centraal. De aftrap van het thema is een wandeling door Woerden. Onvoorstelbaar dat er in onze eigen omgeving nog dingen uit de Middeleeuwen terug te vinden zijn.

Informatie

De eerste twee themaweken verzamelen we informatie. We hebben de geschiedenismethode, documenten op internet, meegenomen boeken gebruikt om een beeld van de Middeleeuwen te krijgen.

Samenwerken

We maken het stadhuis, oude huizen, het kasteel  van dozen en karton en niet te vergeten: de poort! Ons klaslokaal verandert in het Woerden van de Middeleeuwen. Door goed samen te werken krijgen we dat prima voor elkaar. Daarnaast verdiepen we ons in  het leven van die tijd, daar  schrijven we een tekst over.  We vinden het vooral leuk om in een groepje een presentatie voor te bereiden.

Presenteren

Op de dag van de presentatie hebben we heel wat belangstellenden kunnen verwelkomen. Om een afwisselend programma te krijgen, laten we verschillende presentatiemogelijkheden zien. In drietallen laten we het werk van het bakkersgilde, de smid, de kwakzalver, de barbier, de mandenmakers en de munters zien. In tweetallen lezen we teksten voor over het leven in de Middeleeuwen. We proberen samen de brandende Petruskerk te blussen. Maar helaas is die, ondanks al onze inspanningen, totaal verwoest. Gelukkig staat er een tweede toren klaar om de eerste te vervangen. Tot slot vertellen enkele kinderen in het kort wat we tijdens de stadswandeling teruggevonden hebben van de Middeleeuwen in Woerden.

Oud of nieuw

Nu is de klas weer terug in oude staat, of moeten we zeggen in nieuwe staat? Met weemoed denken we terug aan die ‘goeie ouwe tijd’. Het was leerzaam en gezellig. Gelukkig zijn er foto’s gemaakt, zodat we nog eens na kunnen genieten!