Tutorlezen

De kinderen van groep 4 en groep 7 zijn maandag gestart met tutorlezen. Dit zal tot de kerstvakantie elke maandag en vrijdag een half uur per keer zijn. Hieronder kunt u lezen wat tutorlezen inhoud.

Wat houdt tutorbegeleiding in?

Tutorbegeleiding is een vorm van begeleiden. Het houdt in dat leerlingen van elkaar leren. Twee leerlingen werken samen, waarbij de een de rol heeft van “leermeester” en de ander van leerling. Er is dus niveauverschil tussen de leerlingen. Dit niveauverschil kan bestaan doordat leerlingen van leeftijd verschillen of omdat de een de stof beter beheerst dan de ander.

Waarom tutorlezen in groep 4?

Een belangrijk onderdeel voor kinderen in groep 4 is het technisch lezen. Om het niveau van de kinderen op dit onderdeel omhoog te krijgen, zijn heel wat inspanningen nodig. Die worden vaak geleverd door de leerkracht. Maar er zijn op school meer “hulpkrachten” aanwezig, in de vorm van leerlingen die een bepaalde kennis op leesgebied al wel in huis hebben.

Groep 7 begeleidt

De leerlingen van groep 7 hebben deze kennis op technisch leesgebied. Wij kiezen ervoor om de kinderen van groep 7 te laten begeleiden. Zij krijgen aan het begin van het tutorlezen een les over de manier van begeleiden. Ze worden als het ware opgeleid om te begeleiden. Het sociale aspect speelt een grote rol. De leerlingen moeten elkaar met respect behandelen en hulp bieden. Zij begeleiden ook het uitzoeken van een ander leesboek. Daarbij letten ze op het leesniveau.